Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

 

Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” to przedszkole prywatne, które swoją działalność rozpoczęło w 2011 roku. Organem prowadzącym jest osoba prywatna - Dyrektor Generalny Barbara Dzienkiewicz. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty.


Placówka położona jest w centrum miasta, jednak z dala od zgiełku głównych ulic. Posiada doskonałe połączenie komunikacyjne praktycznie z każdej dzielnicy. Wkomponowana jest w osiedle domów jednorodzinnych, co nadaje przedszkolu charakter naturalności. Ogród przedszkolny jest usytuowany za budynkiem przedszkola, co jeszcze bardziej niweluje jakiekolwiek odgłosy dobiegające z ulicy. Poza bazą administracyjną w przedszkolu są trzy sale dydaktyczne – pełne zabawek edukacyjnych i pomocy dydaktycznych. W każdej sali są kąciki zainteresowań, meble dostosowane do wzrostu dzieci. Dodatkowo przedszkole posiada gabinet logopedyczny i salę integracji sensorycznej.


Działaniom opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym poddanych jest 45 dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Dzieci podzielone są na trzy oddziały. W przedszkolu pracuje dwadzieścia osób: Dyrektor Generalny, będący jednocześnie właścicielem placówki, 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego (w tym Dyrektor Przedszkola, który sprawuje nadzór pedagogiczny), 4 nauczycieli wspomagających (oligofrenopedagogów), 5 nauczycieli zajęć dodatkowych (język angielski, religia, szachy, rytmika, zajęcia sportowe), 3 nauczycieli zajęć specjalistycznych (logopedia, terapia integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych) oraz 2 osoby z obsługi: kucharka i sprzątaczka. Kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne (wzbogacone licznymi kursami i szkoleniami) z kwalifikacjami do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola. Nauczyciele pracujący w grupach realizują stopnie awansu zawodowego w oparciu o Kartę Nauczyciela. Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych realizowanych w ramach opłaty czesnego. Dzieci uczą się dwa razy w tygodniu języka angielskiego (od września 2014 r. w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego). Dwa razy w tygodniu biorą udział w zajęciach z religii. Raz w tygodniu są szachy, rytmika i zajęcia sportowe. Dzieci wyłonione podczas przesiewowych badań logopedycznych uczęszczają dwa razy w tygodniu na indywidualną terapię logopedyczną (we wtorki i w czwartki). Terapia SI realizowana jest na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i odbywa się w poniedziałki i piątki. Współpracujemy z psychologiem, który w środy prowadzi trening umiejętności społecznych. Dodatkowo obserwuje dzieci na grupie. Jest również do dyspozycji rodziców. Z kolei zajęcia rewalidacyjne prowadzone są codziennie przez nauczycieli wspomagających (oligofrenopedagogów).


Ramowy rozkład dnia określa sposób, w jaki dziecko spędza czas w przedszkolu. Wyznaczony jest czas na naukę, na zabawę i na odpoczynek. Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej, środowiskowej, społecznej, plastycznej, technicznej, muzycznej i ruchowej. Poza czasem przeznaczonym na naukę oraz na zabawy prowadzone lub inspirowane przez nauczyciela dzieci mają też czas na zabawy dowolne, dzięki którym uczą się funkcjonowania w grupie, wyzbywają się egocentrycznych postaw i budują relacje współpracy lub współzawodnictwa. Zabawy dowolne często przekształcają się w zabawy tematyczne (wzbogacające zasób słownictwa), konstrukcyjne (kształtujące wyobraźnię przestrzenną) lub manipulacyjne (usprawniające motorykę małą, doskonalące precyzję ruchów). Nauczyciele nie zapominają również jakże ważny dla dziecka jest pobyt na świeżym powietrzu. W związku z tym, dzieci uczestniczą w zabawie w ogrodzie przedszkolnym, dokonują obserwacji przyrodniczych i pogodowych w trakcie spacerów. Czerpią radość z zabawy nabywając odporności, ćwiczą spostrzegawczość, wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym świecie. Praca nauczycieli jest przemyślana i wynika z planu pracy dydaktyczno – wychowawczej na dany rok szkolny. Plany miesięczne stanowią uszczegółowienie treści zawartych w planie pracy.


Nasze przedszkole jest na drodze rozwoju, kształtowania swoich tradycji, budowania wizerunku w środowisku. Chcemy iść z duchem czasu, nie zapominając jednak o tym, co zostało wypracowane i sprawdzone. Młody nauczyciel obeznany z nowoczesną technologią, nowinkami pedagogicznymi, pełen zapału i kreatywności tchnie życie w przedszkolną rzeczywistość. Z kolei doświadczony nauczyciel z bogatym bagażem doświadczeń, z krytycznym, lecz obiektywnym spojrzeniem na całokształt, wniesienie harmonię. Będzie służył radą i zachętą. Zachowanie takiej równowagi to nadrzędny cel naszego przedszkola. Będziemy dążyć do tego, aby w przedszkolu pracowali nauczyciele doświadczeni i nauczyciele na początku swojej kariery zawodowej. Ich współpraca, wzajemne uzupełnianie się otwiera szerokie horyzonty na przyszłość.


Dyrektor Generalny jako organ prowadzący finansuje działalność przedszkola. Zapewnia wynagrodzenie dla kadry, przeprowadza wszelkie prace remontowe, dokonuje zakupu pomocy dydaktycznych, doposaża sale w potrzebne sprzęty. Mieszkańcy miasta traktują placówkę jako instytucję o charakterze usługowym, która ma zapewnić dzieciom opiekę, naukę, wychowanie oraz zabawę na czas pobytu rodziców w pracy. Ze względu na dużą konkurencję przedszkole ma wysoko postawioną poprzeczkę. Nie stoimy w miejscu. Kadra pedagogiczna ciągle podnosi swoje kwalifikacje. Placówka jest otwarta na potrzeby rodziców, co ma odzwierciedlenie w wydłużeniu godzin pracy przedszkola.

 

NASZE MOCNE STRONY

 

▪ realizacja programu adaptacyjnego

▪ wykwalifikowana kadra pedagogiczna stale podnosząca swoje kwalifikacje

▪ zachowanie równowagi – połączenie doświadczenia z innowacyjnością

▪ atmosfera pracy (współpracy)

▪ bogata oferta zajęć dodatkowych realizowanych w ramach opłaty czesnego

▪ współpraca z rodzicami na wielu obszarach

▪ uroczystości przedszkolne z kostiumami, barwną choreografią i pysznym poczęstunkiem

▪ promocja przedszkola w mediach lokalnych

▪ współpraca ze środowiskiem lokalnym

▪ mało liczne grupy

▪ możliwość kontaktu z nauczycielem poprzez telefon

 

KADRA PEDAGOGICZNA


Beata Włodarska - dyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego. W Przedszkolu "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi pracuje od początku jego istnienia. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła dzienne, pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja Elementarna. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła dwuletnie studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek: Dziennikarstwo. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

 

Karolina Pepłowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego. Pracuje w grupie 2-3 latków.

Edyta Kamińska - nauczyciel wspomagający. Pracuje w grupie 2-3 latków.


Dominika Kacprzak - nauczyciel wychowania przedszkolnego. Pracuje w grupie 3-4 latków.

Marta Godlewska - nauczyciel wspomagający. Pracuje w grupie 3-4 latków.


Ewa Gadomska - nauczyciel wychowania przedszkolnego. Pracuje w grupie 5-6 latków.

Małgorzata Wróblewska - nauczyciel wspomagający. Pracuje w grupie 5-6 latków.


 

Teresa Bartecka-Urbanek - nauczyciel języka angielskiego.

Marian Rutkowski - instruktor szachów.

Marta Michalak - zajęcia sportowe.

 

Martyna Muzińska - logopeda.

Robert Klimowski - terapeuta integracji sensorycznej.

Miłosz Marcysiak - psycholog.